Ανακοινώνουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά την έναρξη ανοικτού καλέσματος για υποβολή videodance για το dare Dance Festival 2024 που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο σε κινηματογράφο στο κέντρο της Αθήνας. Το ανοικτό κάλεσμα απευθύνεται σε δημιουργούς videodance που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2019 κι έπειτα. Ο στόχος του dare Dance Festival είναι να παρουσιάσει στο κοινό καλλιτεχνικά έργα που να μην αναπαράγουν τις κοινωνικές συμβάσεις και αναπαραστάσεις, αλλά να γίνουν ένα ισχυρό μέσο που θα δώσει χώρο σε: «Ένα νέο Βλέμμα, ένα νέο Σώμα που δημιουργεί μια ισχυρή αισθητική, βιωματική και σχεσιακή ματιά γύρω από ο,τιδήποτε μας περιβάλλει.»

We announce for the third consecutive year the beginning of the open-call for video dance submissions for the dare Dance Festival 2024. dDF24 will take place in May at a cinema in the center of Athens. The open call is addressed to videodance creators produced from January 2019 onwards.

Dare Dance Festival aims to present artistic works that do not reproduce social conventions and representations. Still, instead, they become a powerful medium that gives space to: “A new Look and a new Body that create a powerful aesthetic, experiential and relational gaze around everything that surrounds us.’’

Λήξη προθεσμίας καταβολών των αιτήσεων 20/04/2024 & ώρα 23:59

Submissions Deadline 20/04/2024 at 23:59 (GMT+2)
Separate contributors with commas. eg (Dancer 1, Dancer 2)
Όροι συμμετοχής: Υποβολή Αιτήσεων -Η χρονική διάρκεια του videodance δε μπορεί να ξεπερνά τα 10 λεπτά. Videodance που το υπερβαίνουν θα αποκλείονται αυτόματα. -Δυνατότητα συμμετοχής έχουν videodance που δημιουργήθηκαν απο 01 Ιανουαρίου 2018 και έπειτα. -Η συμμετοχή στο φεστιβάλ δεσμεύει τους συμμετέχοντες δημιουργούς και καλλιτέχνες στην πλήρη αποδοχή των όρων του φεστιβάλ -Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει με ένα έργο. -Αποστολή ολόκληρων των videodance (όχι αποσπάσματα κτλ) σε σύνδεσμο κλειστό ή μη-δημόσιο (vimeo ή you tube) ή με αρχείο wetransfer (αποστολή συνδέσμου-link) - 3 video stills -Σύντομη περιγραφή ως 100 λέξεις -Δεν προβλέπεται αμοιβή για τα videodance που θα επιλεχθούν -Οι επιλεγμένοι δημιουργοί και καλλιτέχνες θα ενημερωθούν μέσω email για τις λεπτομέρειες της συμμετοχής τους, αρχές Μαίου. -Τα επιλεγμένα videodance με τα επισυναπτόμενα κείμενα και εικόνες που κατατίθενται στο 3ο dareDance Festival 2024 μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δημόσια προβολή και δημοσίευση. Με την υποβολή της αίτησης οι συμμετέχοντες παραχωρούν αυτομάτως το δικαίωμα στους διοργανωτές του dareDance Festival να χρησιμοποιήσουν και επεξεργαστούν τα υποβληθέντα videodance με το επισυναπτόμενο υλικό τους για προωθητικούς σκοπούς, χωρίς κανένα κόστος. -Οι δημιουργoί- αιτούμενοι καλλιτέχνες είναι απαραίτητο να διασφαλίσουν ότι έχουν στην κατοχή τους όλα τα νόμιμα δικαιώματα,για τη μουσική, κείμενο, εικόνα και τα άλλα μέσα που εμφανίζονται στο video, για δημόσια προβολή. Το επισυναπτόμενο υλικό του εκάστοτε videodance μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκτεθεί από το Φεστιβάλ σε δημόσιους χώρους και online πλατφόρμες. -Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ αναλαμβάνουν την προώθηση τόσο του Φεστιβάλ όσο και των συμμετεχόντων σε αυτό ( αφίσες, προγράμματα, έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, προβολή στα ΜΜΕ,συνεντεύξεις, διαφημιστικά σποτ, προβολή μέσω ηλεκτρονικού τύπου) Αποδεκτά Video Formats Frame Rate: 25 FPS Format αρχείου: MP4 Ανάλυση εικόνας: 1920 x 1080
click.